Valikko

Kunta ja hallinto / Avustukset ja rahastot / Rahastot

Rahastot

Kuhmoisten kunnalla on kaksi lahjoitusrahastoa. Vanhusten- ja vammaistentukirahasto, sekä KUHMOLA KUNTOON! -lahjoitusrahasto. Alla molempien rahastojen säännöt. Kumpaankin rahastoon voi tehdä lahjoituksen seuraavin tilitiedoin

IBAN FI73 5176 0420 0046 54, BIC OKOYFIHH

Maksuviitteeksi valitun rahaston nimi

Vanhusten- ja vammaistentukirahaston säännöt

Kuhmoisten kunnan vanhusten- ja vammaistentukirahastosta voidaan myöntää avustusta kunnassa vakituisesti asuville eläkeläisille ja vammaisille heidän sosiaalisten suhteiden, virikkeellisyyden ja kunnon ylläpitämiseksi. Rahastosta voidaan myöntää avustusta myös viriketoiminnan järjestämiseksi Kuhmoisten Päijännekodilla ja Kuhmoisten terveyskeskuksen vuodeosastolla. Avustusta voidaan myöntää vanhuuseläkeiässä oleville henkilöille sekä henkilöille, jotka täyttävät vammaispalvelulaissa määritellyt vammaisen henkilön kriteerit.

Rahastoa hoitaa hallintojohtaja, joka päättää avustusten jaosta tässä säännössä mainittujen yleisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Avustusten hakuaika on jatkuva ja hakemukset voivat olla vapaamuotoisia.Rahaston pääomaksi siirretään tämän säännön tultua hyväksytyksi entisen Kuhmoisten vanhustentukirahaston jäljellä oleva pääoma. Rahastoa kartutetaan lahjoitusvaroin, Kuhmoisten kunnalle testamentatut, vanhustoimintaan osoitetut perinnöt ohjataan tähän rahastoon. Mikäli rahastoon tulee muita kuin rahavaroja, niiden rahaksi muuttamisesta päättää kunnanvaltuusto.
Rahaston varoja hoidetaan kunnan kassavarojen yhteydessä. Rahaston varoille ei makseta erillistä korkoa. Rahastosta pidetään tiliä keskuskirjanpidon yhteydessä. Rahaston hoidosta on tehtävä tili kunnanvaltuustolle kalenterivuosittain, josta selviää rahaston pääoma vuoden alussa, rahastoon vuoden aikana kertyneet varat, varojen käyttö sekä rahaston pääoma vuoden päättyessä.

Avustusten myöntämiskohteet

Rahaston varoilla voidaan
1. Järjestää yhteiskuljetuksia kunnan tapahtumiin niille vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät ilman kuljetusta pääse tulemaan asuinpaikkansa tai kuntonsa vuoksi. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, veteraanijuhlat, sivistystoimen kulttuuri- ja liikuntaretket ja elokuvaesitykset, kesätapahtumat ja Päijännekodilla rahaston varoin järjestetyt esitykset. Kunta ei ole velvollinen järjestämään yhteiskuljetusta vaan tukee kuljetuksia rahavaroin. Kuljettajan tulee olla kuljetusalan yrittäjä (mm. taksiautoilija, joukkoliikenteen yrittäjä).
2. Hankkia esiintyjiä Kuhmoisten Päijännekodille ja vuodeosastolle, joissa tapahtumat järjestetään edellä mainittujen laitosten henkilökunnan tai kunnan toimesta. Avustusta myönnetään laitosta kohden enintään 500 euroa vuosi.
3. Järjestää vanhuksille ja vammaisille suunnattuja tilaisuuksia ja retkiä. Samalle yhdistykselle/toimijalle voidaan myöntää vuosittain avustusta enintään 500 euroa tilaisuuksien ja retkien järjestämiseen.
4. Myöntää pienituloisille (tulot alle 1.000€/kk) vanhuksille ja vam-maisille avustusta 50 % kunnan sivistystoimen järjestämien teatteri- ja konserttimatkojen lippujen hinnoista. Samalle henkilölle myönnetään enintään kaksi avustusta vuodessa.
5. Maksaa pienituloisille (tulot alle 1.000€/kk) vanhuksille ja vammaisille avustusta lääkärin suosittamiin apuvälinehankintoihin. Avustus on suuruudeltaan 50 % välineen hankintahinnasta, kuitenkin enintään 500 euroa. Samalle henkilölle voidaan myöntää avustus ainoastaan yhden kerran.

Kuhmola kuntoon! -lahjoitusrahaston säännöt

1 §
Kuhmoisten kunnalla on omistamansa Kuhmolan kiinteistön kunnostamiseen lahjoitusrahasto, jonka varat käytetään rakennuksen ja sitä ympäröivän torialueen kunnostamistoimenpiteisiin.
2 §
Rahaston alkupääomaksi kirjataan tämän säännön tultua hyväksytyksi Mikko ja Anja Sinkon Kuhmoisten kunnalle lahjoittama summa kaksituhatta (2.000) euroa. Rahaston pääomaa kartutetaan ottamalla vastaan lahjoituksia.
3 §
Sivistyslautakunta päättää sivistystoimenjohtajan esityksestä rahaston varojen käytöstä 1 §:n mukaiseen tarkoitukseen.
4 §
Rahaston varoille perustetaan tasetili. Rahastosta pidetään tiliä kunnan keskuskirjanpidossa. Selvitys rahaston hoidosta toimitetaan kunnanhallitukselle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi