Valikko

Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Tietosuoja ja rekisteriselosteet

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tietopyynnöt lähetetään postitse Kuhmoisten kunnan kirjaamoon: Kuhmoisten kunta/kirjaamo, Toritie 34a, 17800 Kuhmoinen.

Tulostettava lomake tietopyynnöille: Tietopyyntölomake

Kuhmoisten kunnan rekisteriselosteiden koonti löytyy:  Rekisteriselosteet

Selosteita kartutetaan koko ajan.

Kunnat toimialat vastaavat rekisteriselosteidensa ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Toimialojen rekisteriselosteet löytyvät toimialojen hallintosihteereiltä. Lisätietoa tietosuojasta osoitteesta www.tietosuoja.fi

Kuhmoisten kunnan tietosuojavastaavana toimii hallintojohtaja Sanna Luukkanen p. 040 091 5660

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi