Valikko

Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Tietosuoja ja rekisteriselosteet

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tietopyynnöt lähetetään postitse Kuhmoisten kunnan kirjaamoon: Kuhmoisten kunta/kirjaamo, Toritie 34a, 17800 Kuhmoinen.

Tulostettava lomake tietopyynnöille: Tietopyyntölomake

Kuhmoisten kunnan rekisteriselosteiden koonti löytyy:  Rekisteriselosteet

Selosteita kartutetaan koko ajan.

Kunnat toimialat vastaavat rekisteriselosteidensa ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Toimialojen rekisteriselosteet löytyvät toimialojen hallintosihteereiltä. Lisätietoa tietosuojasta osoitteesta www.tietosuoja.fi

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi