Valikko

Kunta ja hallinto / Vaalit

Vaalit

Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Vaalipäivän äänestys toimitetaan klo 9 - 20.

Vaalia varten kunta muodostaa yhden äänestysalueen ja äänestyspaikkana on Kuhmola,
os. Toritie 57, 17800 Kuhmoinen.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys tapahtuu Kuhmoisten pääkirjastossa, os. Toritie 42, 17800 Kuhmoinen.

ke 15.5.   klo 10 - 19
to 16.5.   klo 10 - 16
pe 17.5.  klo 10 - 19
la 18.5.   klo 10 - 15
su 19.5.  klo 10 - 15
ma 20.5. klo 10 - 19
ti 21.5.    klo 10 - 16

Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää ennakolta, on ilmoittauduttava ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle. Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (puh. 040 359 4540) viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16. Lomakkeita saa kunnanvirastosta. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana erikseen ilmoitettavana aikana.

Laitosäänestys

Laitosäänestys suoritetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla, Päijännekodilla ja Veljestuvalla laitoksissa erikseen ilmoitettavana aikana.

Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 040 359 4540.

Kuhmoisten kunnan keskusvaalilautakunta

www.vaalit.fi

kotiäänestyslomake 

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi