Valikko

Vaalit

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Äänestyspaikkana on Kuhmola, Toritie 57.

Ennakkoäänestys toimitetaan 7. - 13.4.2021. Äänestyspaikkana on Kuhmoisten pääkirjasto, Toritie 42.

Kirjastossa voi ääänestää ennakkoon seuraavasti:

ke 7.4. klo 10 - 18
to 8.4. klo 10 - 16
pe 9.4. klo 10 - 18
la 10.4. klo 9 - 14
su 11.4. klo 9 - 14
ma 12.4. klo 10 - 18
ti 13.4. klo 10 - 16

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (puh. 040 359 4540) viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 16.00. Lomakkeita saa kunnanvirastosta. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana erikseen ilmoitettavana aikana.

Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 040 359 4540.

Lisätietoja löydät sivuilta 

www.vaalit.fi

 

 

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi