Valikko

Palvelut / Kaavoitus

Ranta-asemakaavat

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Pyhänpään ranta-asemakaavan muutos

Kuhmoisten kunta ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta, sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen länsirannalla Pyhänpään niemen eteläpuolella, noin 20 km etäisyydellä Kuhmoisten keskustasta. Alue on rakentamatonta metsäaluetta ja kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on kolmen yhteisrantaisen kuivanmaan rakennuspaikan muuttaminen kahdeksi omarantaiseksi rantarakennuspaikaksi.

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 11.5.2022–10.6.2022 Kuhmoisten kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.kuhmoinen.fi sekä Kuhmoisten kunnanvirastolla osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen. Mielipiteet kaavamuutoksesta tulee jättää kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella Kuhmoisten kunta/kaavoitus, Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi.

Lisätiedot:

Kaavanlaatija:
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi
puh. 040 557 6086

Kuhmoisten kunta:
Henna Koskinen
kaavoitusasiantuntija
henna.koskinen@kuhmoinen.fi

Kari Ahonen
tekninen johtaja
kari.ahonen@kuhmoinen.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet

Iso Sääksjärven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Kuhmoisten kunta ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta, sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualue sijaitsee Iso Sääksjärven itärannalla järven ja 24-tien välisellä alueella. Alue on rakentamatonta metsäaluetta. Kaavamuutosalue sijaitsee niemen etelä- ja länsirinteellä. Alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.

Ranta-asemakaavan muutoksessa esitetään kolmen omarantaisen rantarakennuspaikan muuttamista yhdeksi, joka siirretään niemen kärkeen.

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 11.5.2022–10.6.2022 Kuhmoisten kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.kuhmoinen.fi sekä Kuhmoisten kunnanvirastolla osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen. Mielipiteet kaavamuutoksesta tulee jättää kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella Kuhmoisten kunta/kaavoitus, Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi.

Lisätiedot:

Kaavanlaatija:

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi
puh. 040 557 6086

Kuhmoisten kunta:

Henna Koskinen
kaavoitusasiantuntija
henna.koskinen@kuhmoinen.fi

Kari Ahonen
tekninen johtaja
kari.ahonen@kuhmoinen.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi