Valikko

Palvelut / Kaavoitus

Ranta-asemakaavat

Tietoa kuuntelutoiminnosta

Palvaniemen, Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos


Kuhmoisten kunta ilmoittaa kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualueeseen kuuluva Palvaniemen alue sijaitsee Ruolahden kylässä Päijänteen
länsirannalla Tehinselän ja Judinsalonselän välissä. Aningaistensaari sijaitsee Palvaniemen
läheisyydessä sen kaakkoispuolella ja Pikku-Tupasalon saari etelämpänä lähellä Padasjoen rajaa.
Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.

Kaavan ja kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren kolme
loma-asumiselle varattua rantarakennuspaikkaa mantereelle Ruolahden kylän Palvaniemen
alueella sijaitsevan yhden rantayleiskaavassa osoitetun rantarakennuspaikan jatkoksi ja osoittaa
saarten nykyiset rakennuspaikat maa- ja metsätalousalueiksi. Aluevarausmerkinnäksi kaikille
neljälle Palvaniemen rantarakennuspaikalle esitetään merkintää RA, joka mahdollistaa lomaasumisen
tonteilla.

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 28.9.2022–28.10.2022 Kuhmoisten
kunnanvirastolla osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen, sekä kunnan Internetsivuilla
osoitteessa www.kuhmoinen.fi. Mahdolliset muistutukset aineistosta tulee jättää
nähtävilläoloaikana osoitteella:

Kuhmoisten kunta
tekninen toimi/kaavoitus
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen
tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi

Kaavanlaatija:
Insinööritoimisto Poutanen Oy
Juha Poutanen
Puh. 0400 480338
Kuhmoisissa 28.9.2022
 
Kunnanhallitus
 
 

Pyhänpään ranta-asemakaavan muutos

 
Kuhmoisten kunta ilmoittaa kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.
 
Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen länsirannalla Pyhänpään niemen eteläpuolella, noin 20 km
etäisyydellä Kuhmoisten keskustasta. Alue on rakentamatonta metsäaluetta ja kokonaisuudessaan
yksityisessä omistuksessa.
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on kolmen yhteisrantaisen kuivanmaan rakennuspaikan
muuttaminen kahdeksi omarantaiseksi rantarakennuspaikaksi.
 
Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 28.9.2022–28.10.2022 Kuhmoisten
kunnanvirastolla osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen, sekä kunnan Internetsivuilla
osoitteessa www.kuhmoinen.fi. Mahdolliset muistutukset aineistosta tulee jättää
nähtävilläoloaikana osoitteella:
 
Kuhmoisten kunta
tekninen toimi/kaavoitus
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen
tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi
 
Kaavanlaatija:
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi
puh. 040 557 6086
 
Kuhmoisissa 28.9.2022
 
Kunnanhallitus
 
 

Iso Sääksjärven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos


Kuhmoisten kunta ilmoittaa kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualue sijaitsee Iso Sääksjärven itärannalla järven ja 24-tien välisellä alueella. Alue on
rakentamatonta metsäaluetta. Kaavamuutosalue sijaitsee niemen etelä- ja länsirinteellä. Alue on
kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.

Ranta-asemakaavan muutoksessa esitetään kolmen omarantaisen rantarakennuspaikan
muuttamista yhdeksi, joka siirretään niemen kärkeen.

Aineisto pidetään nähtävänä 30 vrk:n ajan 28.9.2022–28.10.2022 Kuhmoisten
kunnanvirastolla osoitteessa Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen, sekä kunnan Internetsivuilla
osoitteessa www.kuhmoinen.fi. Mahdolliset muistutukset aineistosta tulee jättää
nähtävilläoloaikana osoitteella:

Kuhmoisten kunta
tekninen toimi/kaavoitus
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen
tai sähköpostitse kirjaamo@kuhmoinen.fi

Kaavanlaatija:
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi
puh. 040 557 6086

Kuhmoisissa 28.9.2022

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Copyright 2017 © Kuhmoisten kunta

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi